Volg ons op:                  volg ons op facebook 
twitter

Profilering
     Welkom op onze website.

Wij houden ons zoals onze naam al aangeeft bezig met het begeleiden bij en het bereiken van vooruitgang in carrières. Dit kan uw persoonlijke carrière zijn, maar ook de carrière van uw werknemer(s). Met andere woorden wij zijn gefocust op carrière ontwikkeling in de breedste zin van het woord.

Carrière Focus heeft als doelstelling u totaal ondersteuning te bieden in het gehele carrière perspectief. Onze dienstverlening kan starten bij de selectie van een kandidaat en eindigen bij pensionering.  De ontwikkeling in de loopbaan staat hierbij centraal.

U kunt dit zien in een volgorde zoals onderstaand geschetst staat, deze volgorde is slechts ter illustratie van onze dienstverleningen.

Fase 1:
Onze eerste fase start bij het aannemen van personeel. U wilt een kandidaat aannemen maar wil, los van de gesprekken, een meer diepgaand rapport over achtergronden, intelligentie en drijfveren van een sollicitant. Wij verzorgen uitgebreide assessments met degelijk uitgewerkte rapportages, zodat u inzage krijgt in bijvoorbeeld de competenties van uw sollicitant en hierdoor een gefundeerde keuze kunt maken.

Fase 2:
Een carrière ontwikkeling is een doorlopend proces van bijsturen evalueren en experimenteren. Door middel van onze coaching mogelijkheden worden uw werknemers persoonlijk begeleid naar het niveau dat gewenst is.

Fase 3:
Vaststellen van behoeftes is één, het behalen van deze behoefte een ander. Door middel van onze op maat ontworpen trainingen, worden uw werknemers getraind, op de onderdelen die uw wenselijk vindt, toegespitst op uw bedrijfssituatie.

Fase 4:
Persoonlijke ontwikkeling en groepsontwikkeling is meer dan alleen het volgen van een training. Na de training moet het geleerde toegepast worden in de praktijk. Om de impact van de trainingen en coaching momenten meer waarde te geven, verzorgen wij als follow up op de gevolgde trainingen terugkom momenten op basis van begeleide intervisie.
Hier kunnen werknemers met elkaar en van elkaar leren en ervaringen uitwisselen. Niet alleen het effect van trainingen, coaching en andere interventies wordt hiermee vergroot, ook het teamgevoel vaart hier wel bij.

Doorlopend over de bovengenoemde faseringen kunnen wij u op het totale gebied van loopbaanontwikkeling adviseren en begeleiden.